دوشنبه 6 تير 1401 Monday 27 June 2022 27 ذی‌القعده 1443
خبرهای تازه

شاهنامه و گرانمايگان سخنور ، منظومه '' سام نامه '' بخش هفتم از سعيد اوحدى

با درود و مهر بسيار : در ادامه سلسله گفتار شاهنامه و گرانمايگان سخنور ، منظومه دلنشين سام نامه بخش هفتم را به شنوندگان گرامى پيشكش دارم اين منظومه شاهكارى از خواجوى كرمانى ميباشد كه براى دوستان بر خواهم شمرد ، اين داستان هشتمين منظومه از جستارهاى گرانمايگان ميباشد ، در بخش هفتم سام نامه پس از ماجراهاى شگفت انگيزى كه بر سر راه سام

قرار ميگيرد سرانجام وى پادشاه خاور زمين ميشود و مهر افروز دخت پادشاه سابق خاوان شيفته سام ميشود و از او كام دل ميخواهد ، دخت ديگرى بنام شمسه خاورى كه با ديدن رخ سام عاشق وى شده بر سر راه او قرار ميگيرد و رقابتى است بين دختران كه بار ديگر عالم افروز از راه ميرسد و قصد ربودن سام را دارد ، اما دل سام بسوى پريدخت كه دختر فغفور چين است در پرواز است و به عاشقان دلخسته خود پاسخ رد ميدهد و اما ادامه ماجرا در هفته آينده و بخش هشتم . در برنامه هاى گذشته گفتيم از گرفتار شدن سام بدست عالم افروز و عاشق شدن سام به پريدخت كه تنها تصوير او را بر پرده اى در كاخ عالم افروز مى بيند و سپس ادامه داستان و حركت سام در جستجوى پريدخت ، هفته هاى پيش از زاده شدن سام و ديدار با منوچهر شاه و پروانه گرفتن براى شكار و سپس گرفتار شدن در تاريكى و گم كردن راه و رسيدن به باغى كه عالم افروز منتظر او ميباشد كه در خم كمند عشق سام گرفتار شده و بقيه ماجرا... شش برنامه هفته هاى گذشته و در جايى كه خواجو از شاهنامه بهره گرفته و نوشته كه فردوسى فرمايد ، و سپس در ستايش خرد و شكل گيرى كهكشانها و سرانجام كره زمين و پديد آمدن گياه و جانداران و انسان با ديدگاهى پژوهشگرانه به نظم كشيده است و آنگاه در دوران كيومرث كه بشر از غار نشيني به دامنه كوهها سرازير ميشود و به تهيه غذا و پوشاك ميپردازد پس از كيومرث نوه وى هوشنگ به تخت مينشيند چون پدر هوشنگ كه سيامك نام داشته بدست بد مايگان ديو سيرت كشته شده ، در دوران هوشنگ شهر نشينى شكل ميگرد و آتش به دست انسان مهار ميگردد كه جشن سده از دوران هوشنگ است ، پس از چهل سال پادشاهى تخت به فرزند وى كه تهمورث نام داشته ميرسد و بشر به ذوب فلزات و درست كردن تيشه و اره كه يادگار هوشنگ بوده دامنه وسيعترى ميبخشد و به آموختن زبان و نوشتن دست ميابد و ادامه داستان را كه برتخت نشستن جمشيد است كه دوران درخشندگى بوده و در زمان جمشيد است كه كاخ و گرمابه ساخته ميشود و جامعه به چهار گروه تقسيم ميشود ، پس از رفتن به آسمان و بازگشت به زمين اين روزفرخنده نوروز خوانده ميشود و اكنون در دوران شيفتگى سام بر پريدخت رسيده ايم و هفته ديگر در بخش هفتم داستان را پى خواهيم گرفت سام نامه را در ادامه گرشاسب نامه ، بانوگشسب نامه ، فرامرزنامه ، جهانگير نامه ، شهريار نامه ، برزو نامه ، بهمن نامه و اكنون سام نامه ، در نخستين بخش اين منظومه آشنا شديم با خواجوى كرمانى و شرح چكيده اى از زندگى و آثار وى و دانسته باشيم كه خواجو زاده كرمان بوده و در شيراز چون استادى گرانمايه بر حافظ شيرين سخن تاثير شگفتى ميگذارد كه حافظ خود در بيتى به استاد خود اشاره دارد ، از خواجو دوازده اثر با ارزش بدستمان رسيده كه شامل نظم و نثر ميباشد ، از جمله منظومه هماى و همايون ، گل و نوروز و سام نامه ميباشد كه جزييات آنها را بر شمرده ام . سام نامه شامل ١٤٥٠٠بيت ميباشد و شرح زندگى سام پدر زال و پدر بزرگ رستم است كه در زمان منوچهر شاه ميزيسته و داستان عشق و پيوند او با پريدخت دختر فغفور چين است و ماجراهاى اين عشق پرشور ، همراه باشيد با سام نامه از خواجوى كرمانى

آخرین ویرایش در یکشنبه, 07 شهریور 1395 ساعت 21:32

رسانه

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top