سه شنبه 13 خرداد 1399 Tuesday 2 June 2020 10 شوال 1441
خبرهای تازه

پروانه خواهر رامین حسین پناهی: از وضعيت رامين نگرانيم

پروانه خواهر رامین حسین پناهی

‎خبرهای که تاکنون دریافت کردەایم حاکی از آن است
كه سه گلوله به بدنش اصابت کرده و بعد ماموران سپاه او را به بیمارستانی در سنندج منتقل کردەاند اما بعد از زمان کوتاهی او را دوباره از بیمارستان خارج کردند و به مکان نامعلومی برده‌اند. ما از آن زمان تاکنون نمی‌دانیم وضعیت او

به چه صورت است. نمی‌دانیم مرده یا هنوز زنده است.»
‎پروانه حسین پناهی خواهر بزرگ (رامین حسین پناهی) در خصوص درخواست خانوادەاش گفت: «اولین درخواست خانواده من این است که بفهمند رامین زنده است یا مرده. و اینکه با او بتوانند ملاقات کنند یا تلفنی صحبت کنند.
کمیته حامیت از حقوق مدنی، سیاسی و قانونی رامین حسین پناهی

آخرین اخبار سیاسی

آخرین گفتگوهای رادیویی

آخرین اخبار کارگری

برنامه رادیویی شیران دربند

آخرین اخبار فرهنگی و ورزشی

برنامه رادیویی موسیقی کلاسیک

Go to top