چاپ کردن این صفحه

بیش از ۵۰۰ کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان اعتصاب کردند

 

 مدیر کارخانه شرکت نیشکر هفت تپه با حضور در جمع کارگران اعتصابی اعلام کرد حداکثر تا روز یکشنبه هفته آینده دستمزد فروردین ماه کارگران پرداخت می شود. در پی این وعده،‌ کارگران به اعتصاب خود پایان دادند.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران،، مزایای آذر و دی ماه سال ۹۴، حقوق بهمن و اسفند ماه سال ۹۴،‌ هشت ماه بن سال ۹۵ و حقوق ماه های فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری کارگران روز مرد شرکت نیشکر هفت تپه پرداخت نشده است.

فعالان کارگری می گویند تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی، عدم پرداخت حقوق و مزایا برای ماهها و پایین بودن دستمزدها، کارگران ایرانی و خانواده هایشان را درشرایط نامناسبی قرار داده است.

 

موارد مرتبط