چاپ کردن این صفحه

امام جمعه اصفهان: مردم اصفهان نیازی به کنسرت ندارند

 امام جمعه اصفهان در سخنرانی امروز خود گفت مردم اصفهان دغدغه دین دارند و نیازی به کنسرت ندارند .

 

 .پس از مشهد؛ اکنون سیر یوسف طباطبایی نژاد ، امام جمعه اصفهان گفت که بیش از ۷۵٪ از مردم اصفهان دغدغه دین دارند و نیازی به کنسرت ندارند ما نباید همه را فدای چند درصد باقیمانده کنیم